Till minne av Carl Gunnar Landén

Carl Gunnar Landén

Vaddfabriken

I början på 1900-talet fanns ett par små industrier i Dunkehalla. Den enas namn var Jönköpings Vadd- & Schoddyfabrik, den andra Jönköpings Filfabrik.

På 1910-talet skulle en kontorist anställas och som sådan antogs Carl Gunnar Landén. Det blev att dela upp arbetstiden mellan de båda företagen.

Vaddfabriken sysselsatte då sex á sju arbetare och största delen av fabriken liknade mera skjul än fabrik. Redan nu började den unge mannens arbete att visa sig.

Det röda magasinets stora vaddlager försvann och försäljningen tog bättre fart. Tillverkningen bestod då nästan enbart av vadd och flock.

Så upptogs i smått madrasstillverkningen. Det var dock rätt blygsamt antal sådana som kom fram per vecka.

I och med den ökade försäljningen blev dock arbetsbördan tyngre och på våren 1920 anställdes ytterligare en man på kontoret.

Samma år på eftersommaren dog största intressenten i företaget fabrikör Rydman och från denna tid lades det ansvarstyngda chefskapet på den ännu unge kontoristens axlar.
Åren har med all tydlighet visat, att det blev rätt man på rätt plats.

Jonelag

Men trots allt arbete och ansvar hade han ej försummat sin Anna och så bildades ett hjonelag som fortfarande lyckligt består.

Till fabriken hörde ett till utseende och arkitektur något egendomligt boningshus kallat Alexisfors och blev detsamma en tid deras hem.

Elden är lös

Så äro vi framme vid en händelse, som först tedde sig som katastrof men snart nog visade sig vara till fördel för företaget.

Vid middagstiden en het junidag 19/6 1924 - kom elden lös och efter endast några timmar var såväl fabriken som maskinerna ett minne blott.

Ny fabrik

Men konkurrenternas eventuella glädje blev dock kort, ty en ny fabrik kom upp med rekordfart.

Utvidgning

Nu fick Carl Gunnar större utrymme och möjlighet att utvidga företaget och med den energi som han alltid ägt, lät detta ej vänta på sig. Limvadds- och axelvaddstillverkning togs upp och nu fick Brokvarn, som förut inrymde madrassavdelning även en avdelning för axelvaddar.

Gästgivarekvarn

En mindre fabrik benämnd Gästgivarekvarn belägen vid Hallmansvägen fick bidraga med tillverkning av flock.

Filfabriken

Men Gunnar Landén vilade inte på sina lagrar. Filfabriken, som under tiden gått i flera händer, blev till salu och det tillfället gick honom inte förbi.
Maskinparken utökades med en limvaddmaskin varefter denna tillverkning togs upp i stor skala.

Ny modern fabrik

Efter en brand år 1940 sattes byggnationen åter igång och resultatet blev en ny modern fabrik av stora dimensioner.Dess längd bl a inte mindre än 55 meter.Madrass- och axelvaddsavdelningarna flyttades upp från Brokvarn och ytterligare två nya tillverkningar startades av Landén. Det var skoinläggssulor och täcken.

Störst och modernast i landet

På grund av moderna maskiner å de olika avdelningarna är kapaciteten nu stor och räknas ju Jönköpings Vaddfabrik som en av de största och modernaste inom sin bransch i landet.
Trots att maskinerna göra mesta arbetet är antalet anställda så högt som omkring femtio.
Av dessa finnes många trotjänare med tjugo till trettio år och därutöver i firmans tjänst. Ett bevis så gott som något på samarbete och trivsel på arbetsplatsen.

Ny modern kontorsbyggnad

Även för den ökade kontorspersonalen blev väl sörjt. En ny modern kontorsbyggnad uppfördes. Utom chefs- kontors och konferensrum innehåller densamma även en mindre butik där ett inte föraktligt antal privatkunder betjänas.

Efter denna återblick kan med fog konstateras att disponent Carl Gunnar Landén kan se tillbaka på detta sitt arbete med synnerligen gott samvete.

Vid firmans 50-års jubileum den 28 januari 1950 erhöll Landén Kungliga Patriotiska Sällskapets guldmedalj av första storleken. Fyra övriga anställda medaljerades även vid detta tillfälle.

Nya bostäder

Genom uppförande av en fyra-familjsvilla på området har bostäder kunnat beredas en del av de anställda.

Den gamla villan givetvis också tagen i anspråk för samma ändamål.

Personal

Limvaddsavdelningen
Kardavdelningen "Ettan"
Kardavdelningen ​ "Trean"

Madrass-/täckavdelningen

Madrassavdelningen
Täckavdelningen
Sulavdelningen

Sul-/axelvaddsavdelningen

Sulavdelningen
Axelvaddsavdelningen

Kontoret